Informatie

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,50 per persoon bij de voorinschrijving. Bij de na-inschrijving op de eerste wandeldag van de avondvierdaagse bedraagt dit € 7,50 per persoon.

Startlocatie en starttijden

De startlocatie is Kulturhus de Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel.

De starttijden zijn als volgt:

Individuelen Groepen
10 km 18:00 – 18:30 uur 18:05 – 18:30 uur
5 km 18:15 – 18:30 uur 18:20 – 18:30 uur

Parkeren

Bij Kulturhus de Breehoek is een groot parkeerterrein aanwezig, maar het verdient aanbeveling om op de fiets naar de Breehoek te komen.

Afstanden

Tijdens de avondvierdaagse in Scherpenzeel kunnen de wandelaars kiezen uit twee afstanden. Iedere avond wordt er een route van 5 kilometer en een route van 10 kilometer uitgezet.

Routes

Ook dit jaar zijn er weer acht mooie routes samengesteld. De organisatie stelt zich als doel om zo veel mogelijk de openbare verharde wegen te vermijden. Zo worden bij voorkeur bospaden en dijkjes in het parcours opgenomen. Delen daarvan behoren tot de zogenaamde klompenpaden in en rond Scherpenzeel.

Door op een van de onderstaande links te klikken download u de routebeschrijving in PDF-formaat of ziet u de route op kaart via Google maps.

3 juni 2019 (5km)  Kaart Routebeschrijving
3 juni 2019 (10km)  Kaart Routebeschrijving
4 juni 2019 (5km)  Kaart Routebeschrijving
4 juni 2019 (10km)  Kaart Routebeschrijving
5 juni 2019 (5km)  Kaart Routebeschrijving
5 juni 2019 (10km)  Kaart Routebeschrijving
6 juni 2019 (5km)  Kaart Routebeschrijving
6 juni 2019 (10km)  Kaart Routebeschrijving

Intocht

Van de intocht wordt een mooi spektakel gemaakt. De twee routes van de laatste dag worden iets korter gehouden, wat uiteraard wordt gecompenseerd in de drie voorgaande dagen. De routes van de laatste dag komen uit in het park van ‘Huize Scherpenzeel’ aan de Burgemeester Royaardslaan. Alle wandelaars dienen daar voor 19:30 uur te verzamelen. De individuele wandelaars ontvangen daar bij de post van de organisatie hun medaille. Ook worden daar jubilarissen gehuldigd en worden de groepsprijzen uitgereikt.

Dit jaar is de intocht niet op het grasveld achter Huize Scherpenzeel, maar op het grasveld aan de voorzijde. Zie hier de overzichtstekening van het medailleterrein.

De intocht vangt aan om 20:00 uur. Onder begeleiding van het plaatselijke muziekkorps Ceacilia zullen de deelnemers langs het Huis in de Wei lopen, waar door de bewoners en de burgemeester van Scherpenzeel het defilé wordt afgenomen. Prijswinnaars en gehuldigden hebben een prominente plaats binnen dit defilé. Via de Vijverlaan, Dorpsstraat en Marktstraat zullen de deelnemers uiteindelijk hun eindbestemming, de Breehoek, weer bereiken. Dit gebeurt onder luid applaus van de veelal zeer grote groepen toeschouwers die zich langs de route van de intocht verzamelen.

Routekaart defilé

Beschrijving route defilé:
Park Huize Scherpenzeel; — Vlieterweg; r. Vijverlaan; — Defile wordt afgenomen bij het Huis in de Wei; r. Dorpsstraat; l. Marktstraat; l. Eindpunt ‘De Breehoek’

Medailles

Geheel ten overvloede brengen wij u onder de aandacht dat een herinnering alleen mag worden uitgereikt wanneer men daadwerkelijk en zonder uitzondering aan alle vier de avonden heeft deelgenomen aan dezelfde afstand van de avondvierdaagse. Dit is uiteraard om de medaille zijn waarde te laten behouden naar de geleverde prestatie van de deelnemers. Wij als organisatie proberen hierop toe te zien, maar verwachten ook van begeleiders hierop toe te zien en hiernaar te handelen. Wij rekenen op u.

Groepsprijzen

Al vanaf 2003 worden er onder de deelnemende wandelaars drie prijzen uitgereikt. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door de hoofdsponsors van het evenement: E + P Uitzendbureau en Interface. Doorgaans bestaan deze prijzen uit herinneringsaffiches en waardebonnen.

Voor de beoordeling van de groepsprijzen zijn een aantal criteria opgesteld. Deze hebben veelal te maken met de doelstellingen van de PRC. De organisatie stelt zich namelijk ten doel om de uitvoering van het evenement veilig te laten verlopen, van de natuurschoon te genieten en geen vuil achter te laten of anderszins de natuur, grondeigenaren en/of gebruikers nadeel te berokkenen. De organisatie zal daarom letten op de volgende punten:

  • Deelnemers wandelen veilig en netjes: zo veel mogelijk aan de rechterkant van de weg, ongeacht binnen of buiten de bebouwde kom en volgen aanwijzingen van politie en verkeersregelaars.
  • Bij stops ruim buiten de wegen en paden bivakkeren, zonder hinder te geven aan andere weggebruikers.
  • Geen vuil achterlaten, maar netjes meenemen. Dus ook geen confetti gebruiken!
  • Geen (elektrische) muziekproducerende apparaten meenemen.
  • Uitgedost zijn in kledij zonder dat een ander daar aanstoot aan kan nemen.

Uw foto’s op de website

Maakt u onderweg foto’s van de avondvierdaagse? Via het contactformulier kunt u bijlagen toevoegen. Wanneer wij de foto’s ontvangen zullen we zorgen dat deze in het desbetreffende album worden geplaatst!

Belangrijk voor deelnemers

Melden bij het inschrijvings- en startbureau
Alle individuele deelnemers en de begeleiders van de groepen zijn verplicht zich iedere avond te melden aan het startbureau. Zowel bij de start als bij de finish.

Veiligheid

De verkeersregelaars van de avondvierdaagse Scherpenzeel zorgen ervoor dat de wandelaars veilig en zonder problemen de vier avonden kunnen lopen. Zij dragen zij de wettelijke vesten als verkeersregelaars.

Naast de zorg die er vanuit de organisatie van de avondvierdaagse is om een route samen te stellen die leuk is om te lopen, ontkomen we er niet aan dat we tijdens deze avondvierdaagse rekening moeten houden met het verkeer. Hiertoe willen wij enkele tips geven die de veiligheid van u en de medeweggebruikers kunnen verhogen:

  • Loop op wegen waar ook autoverkeer aanwezig is niet te breed uit.
  • Blijf op uw eigen weghelft en snijd bochten naar links niet af.
  • Blijf zo veel mogelijk op het voet- of fietspad.
  • Volg de aanwijzingen van verkeersregelaars en politie op bij het oversteken van wegen en kruispunten. Dit zijn voor de wet bevoegde personen om het verkeer (en dus ook voetgangers) te regelen.

Plaats op de weg

Alle deelnemers dienen tijdens de avondvierdaagse zowel binnen als buiten de bebouwde kom aan de rechterkant van de weg te lopen. Als individuele loper, maar ook als groep. Tenzij u aanwijzingen krijgt van politie of verkeersregelaars om links te lopen.

Begeleiding groepen

Het aantal begeleiders bedraagt 1 begeleider voor 8 kinderen. Als er meer begeleiders zijn, stel dan een persoon aan met een speciaal hesje, deze loopt voorop en is tevens het aanspreekpunt voor de regelingscommissie, verkeersregelaars en politie. Verdeel de groep in evenredige aantallen onder de begeleiders. Laat de jongste vooraan lopen en vervolgens op leeftijd of groep naar achteren. De kleinsten bepalen zo het tempo.
De begeleider van een groep loopt in principe achter zijn of haar groep, zodat hij of zij zicht heeft over dat deel waar hij of zij verantwoordelijk voor is.
Voorkom dat de onderlinge groepen elkaar gaan inhalen. Dit kan ertoe leiden dat de kleinsten toch nog achteraan komen te lopen, waardoor het geheel versplintert en de controle moeilijk te behouden is. Zorg er daarnaast voor dat de rustplaatsen op tijd worden gehaald en niet aansluitend zijn aan de route, danwel aan de openbare wegen en/of paden. Tevens is het belangrijk dat deze rustplaatsen niet in de omgeving zijn van controle- of oversteekposten. Dit alles is in verband met de veiligheid en de doorstroming. Let tijdens de rustpauze vooral op uw groep: kinderen zijn vooral dan speels en willen wel eens de weg ‘opvliegen’. Laat de pauze niet te lang duren en ruim het afval op. Hervat na een pauze de wandelroute zoals u deze bent gestart, neem daarom de tijd om te herstarten en controleer of uw groep compleet is.

Afgelasting of inkorting door weersomstandigheden

In geval van extreme weersomstandigheden, zoals onder andere hevige regenbuien met zware windstoten, onweer of dreigend onweer, bepaalt alleen het bestuur van de Plaatselijke Regelingscommissie van de avondvierdaagse Scherpenzeel of er die betreffende avond gewandeld gaat worden of het parcours wordt ingekort. Als men op eigen initiatief besluit om niet te wandelen, zal uitsluiting van deelname voor de rest van de avondvierdaagse volgen. Parcourswijzigingen of afgelastingen zullen alleen aangegeven worden door medewerkers, herkenbaar aan verkeersregelaarsvesten en veiligheidsvesten. Wanneer wijzigingen tijdig bekend zijn, zullen deze ook op de website en social media kenbaar gemaakt worden via een nieuwsbericht. Volg ons op Facebook en Twitter @A4DScherpenzeel.

Tijdstip aankomst medailleterrein

Het tijdstip van aankomst op het medailleterrein bij Huize Scherpenzeel is strikt om 19:30 uur. Het is erg belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is, zodat het defilé geen vertraging oploopt.

Reglement

Bepalingen SGWB-Avondvierdaagse 2019 versie 1.0  (pdf-formaat)